Przykład wykorzystania XSS w Google


#1

https://sekurak.pl/xss-w-google-colaboratory-obejscie-content-security-policy/